Geen invloed door tweepartijenstelsel

De, elke verkiezing terugkerende, roep om een tweepartijenstelsel (Wist de kiezer maar waarop hij stemde, Opinie, 17 maart) is ongeveer net zo slap als de, elke december terugkerende, vraag of de Sinterklaasviering met Zwarte Piet nu racistisch is of niet. Als een kiezer ergens geen directe invloed door krijgt is het wel een tweepartijensysteem. De indruk wordt gewekt dat daarin afgerekend wordt met een eeuwige zoektocht naar coalities, en de concessies die gedurende dat proces worden gedaan. Maar wat is er wezenlijk anders bij het opstellen van een partijprogramma van dergelijk zetelmonsters en het maken van deze concessies? Niets.

Daarnaast wordt de politiek in een tweepartijenstelsel reactief. Regering doet, oppositie roept dat het fout is, oppositie gaat regeren, doet het fout, etcetera.

Nee, juist in de politieke pluriformiteit ligt de kracht van ons systeem. Het gaat erom dat mensen trachten jouw boodschap over te brengen. Die boodschap kan in het Nederlandse systeem effectiever en duidelijker gesteld worden. De kans dat jouw specifieke mening precies overeenkomt met die van het zetelmonster is namelijk erg klein.

Jaap Maarleveld

Rechterlijk ambtenaar in opleiding, Middelburg

    • Jaap Maarleveld