Correcties & aanvullingen

Huub Oosterhuis

In het artikel ‘Uit vuur en water’ ongeschikt voor mis (17 maart, pagina 3) staat een fout in de titel van het lied van Huub Oosterhuis dat uit de katholieke liturgie is geschrapt. Het lied heet Uit vuur en ijzer.

Schiphol

In Schoonmakers Schiphol staken door (16 maart, pagina 13) staat dat luchthaven Schiphol van de Arbeidsinspectie een boete heeft gekregen omdat de luchthaven uitzendkrachten het werk van de stakende schoonmakers liet doen. Dit is onjuist. De Arbeidsinspectie heeft alleen een overtreding vastgesteld bij het uitzendbureau dat de schoonmakers aan Schiphol leverde. Er is (nog) geen boete opgelegd.

Maria Mosterd

In het bericht Twijfel over verhaal pooier (17 maart, pagina 2) staat dat het boek van Hendrik Jan Korterink Echte mannen eten wél kaas, volgende week verschijnt. Dit moet zijn: 9 mei.

Holendrecht

In het artikel Groeten uit Holendrecht (NRC weekblad, 3 oktober 2009) staat dat de eigenaar van een belwinkel in de wijk Venserpolder in Amsterdam-Zuidoost verschillende panden van woningcorporatie Eigen Haard ‘zwart’ onderverhuurt. Dit was ontleend aan een mededeling van een van zijn veronderstelde onderhuurders. De eigenaar is destijds niet om commentaar gevraagd en heeft achteraf laten weten dat van illegale onderhuur geen sprake is.