Arcadis ging al eerder internationaal

In het artikel over ingenieursbureau Arcadis (NRC Handelsblad, 9 maart) wordt aandacht besteed aan de internationalisering van het bureau, met name aan de hand van uitspraken van de huidige bestuursvoorzitter, Harrie Noy. Met respect voor de inspanningen van de heer Noy in de afgelopen tien jaar, vind ik dat hij die internationalisering wel erg in zijn richting projecteert. De gang naar schaalvergroting richting buitenland is destijds op forse wijze in gang gezet door zijn voorganger, de (te) jong overleden econoom Frans Luttmer. Nadat deze een grote rol had gespeeld bij het weer gezond maken van het moederbedrijf na de sterfhuisconstructie uit 1982, heeft het bedrijf onder zijn leiding onder andere voet aan de grond gekregen in de VS door de aankoop van het ingenieursbureau Garethy & Miller. Ook in Europa sloeg Arcadis onder leiding van Luttmer zijn vleugels flink uit. Kortom, de internationalisering is niet een verschijnsel van de laatste tien jaar, maar was reeds een aantal jaren daarvoor in gang gezet. Noy heeft dit succesvolle beleid gecontinueerd.

Rinus van Langeraad

Gepensioneerd medewerker Arcadis, Hoofddorp

    • Rinus van Langeraad
    • Gepensioneerd Medewerker Arcadis