Werkgevers: meer groei is nodig

Werkgeversorganisaties vinden dat een pakket investeringsmaatregelen nodig is om de komende kabinetsperiodes extra groei van de economie te creëren. Op die manier hoeft de overheid minder drastisch te bezuinigen, aldus een woordvoerder van VNO-NCW en MKB-Nederland. Gisteren maakte het Centraal Planbureau (CPB) bekend dat besparingen van 29 miljard euro nodig zijn om de overheidstekorten weg te werken.

De werkgevers wijzen erop dat het economisch herstel zich in nog lang niet alle sectoren van het bedrijfsleven voordoet. Vooral de bouw en delen van de industrie hebben het zwaar. Daarom bepleize meer private investeringen in semipublieke sectoren, in energie en in het duurzamer maken van de economie.

Werkgevers waarschuwen voor stijging van de zorgkosten voor werkgevers, waardoor de loonkosten fors kunnen oplopen. „Dat is slecht voor onze concurrentiepositie, terwijl Nederland 70 procent van het inkomen in het buitenland verdient”, aldus VNO-NCW.

In de Haagse politiek is uiteenlopend gereageerd op de besparingen die het CPB heeft berekend. Zo willen CDA en VVD sneller bezuinigen dan de PvdA en linkse partijen. CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel onderstreepte dat bezuinigingen niet te ver vooruitgeschoven moeten worden. De belastingen mogen wat hem betreft niet omhoog. Wel zou er volgens het CDA iets gedaan kunnen worden aan subsidies, het openbaar bestuur en ontwikkelingssamenwerking.

De VVD wil meer bezuinigen op het sociale stelsel, met name op dat voor jonggehandicapten. Aanpak van de hypotheekrenteaftrek, waar SP en PvdA voor pleiten, is voor de liberalen onbespreekbaar, zei Tweede Kamerlid Frans Weekers.

De PvdA vindt dat het op orde brengen van het huishoudboekje best twaalf jaar kan duren. De SP vindt dat het „goede nieuws” van het CPB onderbelicht is gebleven, omdat bezuinigingen met 29 miljard lager uitvallen dan de 35 miljard euro waarvan iedereen tot dusverre uitging. „De situatie is minder acuut dan gedacht en we hebben tijd”, zei Kamerlid Ewout Irrgang (SP).