Toezicht op korpsen

Dertien van de vijfentwintig regionale politiekorpsen zijn onder versterkt financieel toezicht gesteld. Demissionair minister Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CDA) heeft dat vanochtend bekendgemaakt. Het gaat om de korpsen Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland-Zuid, Utrecht, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Midden- en West-Brabant en Limburg-Zuid.

De korpsen hebben slechte financiële vooruitzichten en onvoldoende reserves. Zij mogen nu alleen nog uitgaven doen die passen binnen hun lopende begroting. Per korps wordt vastgelegd voor welke andere uitgaven speciale toestemming van het ministerie nodig is.

In overleg met de korpsen gaat het ministerie onderzoeken hoe zij hun financiën weer op orde kunnen krijgen. Anderhalf jaar geleden bleek uit een risicoanalyse van de korpsbeheerders al dat zij op forse tekorten afstevenden. Toenmalig minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) ging er toen van uit dat de begrotingen, door doelmatiger werken en samenwerken, sluitend te krijgen waren.