Politiek bestel op laatste benen

Om te voorkomen dat Nederland een verlammende fase ingaat, zijn institutionele wijzigingen nodig.

Sluit de PVV hierbij niet uit.

Illustratie Hajo Hajo

Het overlijden van Hans van Mierlo markeert het einde van een tijdperk, maar is ook het begin van een nieuwe politieke lente. Als oprichter van D66 heeft hij generaties politici geïnspireerd, ook buiten zijn partij. De analyse van 1966 heeft in 2010 nog steeds actualiteitswaarde.

In het CDA is het mij als partijvoorzitter (1999-2001) slechts ten dele gelukt om voorstellen van partij- en staatkundige vernieuwing doorgevoerd te krijgen. Zo haalde slechts het idéé over een ander kiesstelsel het verkiezingsprogramma van 2002. Het kabinet-Balkenende II heeft dat onder leiding van D66-ministers voor Bestuurlijke Vernieuwing helaas niet tot wasdom kunnen brengen. Gedurende acht jaar regeringsverantwoordelijkheid (2002-2010) heeft het CDA een dure kans laten liggen om leiding te geven aan de noodzakelijke hervorming van onze (parlementaire) democratie. Als de schijn niet bedriegt, gaat het CDA hier bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen een hoge tol voor betalen.

De turbulente politieke gebeurtenissen van de afgelopen tijd tonen aan dat ons huidige politieke bestel nu echt op zijn laatste benen loopt. Sinds begin jaren zestig is er wezenlijk niets veranderd aan dat bestel. Dat kunnen de gevestigde partijen (CDA, PvdA, VVD en D66) zich allemaal aanrekenen. Ondanks meerdere waarschuwingen door de kiezers (met name in 1994 en 2002) hebben deze partijen niet het leiderschap getoond om een perspectief te schetsen voor die onrust en dat onbegrip onder de kiezers. Eenmaal terug in de macht wordt vergeten hoe belangrijk het was om in de oppositie verkerend de aansluiting met de kiezers te hervinden. In de macht lijkt het vooral te gaan om het behoud daarvan en het versterken van het eigen imago. Steeds grotere groepen kiezers hebben daar genoeg van. Niet dat zij zelf weten hoe het precies moet, maar zij geven wel uiting aan hun ongenoegen, hoe ongenuanceerd ook.

Dat bood ruimte aan populistische bewegingen, zoals Lijst Pim Fortuyn en Trots op Nederland, die overigens net zo snel opkomen als neergaan. In die categorie zou ik de Partij voor de Vrijheid niet (meer) willen plaatsen. Ik ben het eens met degenen die beweren dat de PVV in de regel geen oplossingen biedt voor de problemen in ons land. Maar dat geldt niet voor het onderwerp staatkundige vernieuwing. Daar liggen PVV en D66 verrassend dicht bij elkaar. Om te voorkomen dat ons land een verlammende fase ingaat, waarin het politieke bestel helemaal versplintert, zijn er institutionele wijzigingen nodig. Daar zou de steun van de PVV weleens grondwettelijk voor nodig kunnen zijn.

Het CDA heeft niet veel tijd meer en zal duidelijk moeten kiezen in het komende verkiezingsprogramma. Met steun van VVD, D66, GroenLinks, PVV en wellicht de PvdA, SP en ChristenUnie moet het na de verkiezingen kunnen lukken om ten minste de volgende wijzigingen in onze Grondwet en Kieswet door te voeren: een rechtstreeks gekozen minister-president, een gemengd kiesstelsel met twee stemmen, één op een persoon en één op een partij (à la het Duitse kiesstelsel) en een rechtstreeks gekozen burgemeester in de grote steden.

Hoe diep moeten wij nog verder zakken voordat de ogen echt open gaan?

Marnix van Rij was van 1999 tot 2001 voorzitter van het CDA.

    • Marnix van Rij