loopbaan kort

Ethisch dilemma reden voor ontslag in financiële sector

Rijswijk. Bijna een op de vijf werknemers in de financiële sector heeft weleens ontslag genomen vanwege een ethisch dilemma. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerd onderzoek onder 3.000 studenten en oud-studenten van de financiële opleidingen van NIVE Opleidingen. Nog eens 10 procent geeft aan soms een derde partij te raadplegen om een integriteitsvraagstuk op te lossen. Ook zegt 6 procent van de respondenten ooit de rol van klokkenluider te hebben gespeeld. (ANP)

Wie een baan heeft is veel gelukkiger

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Mensen met een baan zijn gelukkiger dan werklozen. Dat concludeert Patricia van Echtelt van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het onderzoek Een baanloos bestaan dat vandaag verschijnt. Van de werkenden is 90 procent (zeer) tevreden met het leven dat ze leiden, van de werklozen is slechts 50 procent tevreden. Het verschil in welbevinden tussen werkenden en werklozen is de afgelopen jaren groter geworden, stelt Van Echtelt. Zij vergeleek hiervoor groepen werkenden en werklozen in 1995 en 2007.