Kort nieuws Binnenland

Toezichthouder: politieke partij van BNN is onwettig

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 17 maart. Jongerenomroep BNN mag van het Commissariaat voor de Media geen politieke partij opzetten in het tv-programma Lijst 0. Dat is volgens de toezichthouder verboden omdat er onvoldoende relatie is met de hoofdtaak van een omroep: het verzorgen van radio- en tv-programma’s. Het oprichten van een partij is ook onwenselijk „omdat er kans bestaat op politieke beïnvloeding van de programmering, en partijen die niet gelieerd zijn aan een omroep publicitair in het nadeel zijn.” BNN denkt dat het maken van de tv-serie waarin Lijst 0 wordt opgericht wel degelijk onder de Mediawet kan vallen.

Hirsch Ballin kijkt naar reizen politie

Den Haag, 17 maart. Minister Hirsch Ballin van (Justitie en Binnenlandse Zaken, CDA) wil van de burgemeesters die politiekorpsen beheren meer weten over dienstreizen van korpschefs. Volgens de minister is niet zeker dat alle reizen een „voldoende zakelijk karakter” hadden. Hij overweegt maatregelen, schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer. Zijn brief is een reactie op een onderzoek van het AD naar alle buitenlandse dienstreizen door de politietop in de periode van 1 januari 2008 tot en met 1 december 2009. Uit het overzicht blijkt dat sommige uitstapjes met burgemeesters en politiemensen niet echt politiewerk waren, maar bedoeld voor teambuilding en verbetering van de onderlinge contacten. (ANP)

Lang genoeg les op tweederde scholen

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 17 maart. Ruim tweederde van alle middelbare scholen heeft vorig schooljaar voldoende onderwijstijd gegeven, te weten 1.000 uur. Dat schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) aan de Tweede Kamer. Een jaar eerder gold nog een norm van 1.040 uur, wat toen slechts werd gehaald door ruim een kwart van de scholen. De Inspectie van het Onderwijs heeft geconstateerd dat middelbare scholen in het afgelopen schooljaar gemiddeld vijftig uur meer les gaven dan een jaar eerder.

Veel meer gevallen Q-koorts dit jaar

Door onze correspondent

Eindhoven, 17 maart. Het aantal patiënten met Q-koorts ligt dit jaar tot nog toe veel hoger dan in dezelfde periode in voorgaande jaren. In 2010 kregen tot nog toe 41 mensen Q-koorts. Vorig jaar waren er op hetzelfde moment pas elf nieuwe ziektegevallen geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de GGD Hart voor Brabant. Deze instanties melden dat het nog te vroeg is om uitspraken te doen over de effectiviteit van de getroffen maatregelen. Daarover kan pas na het lammerseizoen in september wat worden gezegd, menen zij.