De promovendus

Nienke Bleijenberg (24)

Studie: hbo-verpleegkunde, Hogeschool Utrecht (2003-2007) en verplegingswetenschap, Universiteit Utrecht (2007-2009)Werk: promovendus, Universitair Medisch Centrum UtrechtWoon-werk: 50 minuten per treinBrutomaandsalaris: 2.400 euro voor 36 uur per week

Waar gaat uw promotieonderzoek over?

„Ik doe onderzoek naar het verbeteren van de gezondheidszorg aan oudere patiënten met meerdere chronische aandoeningen, zoals astma, diabetes of hartproblemen. We richten ons daarbij op zorg via de huisarts. Meestal gaan mensen pas naar de huisarts als ze klachten hebben. Juist bij oudere patiënten met verschillende ziektes kan dat gevaarlijk zijn. Daarom doen wij onderzoek naar een methode waarmee deze patiënten beter gevolgd kunnen worden.”

Hoe ziet die methode eruit?

„We ontwikkelen criteria waarmee wordt bepaald welke oudere patiënten extra aandacht nodig hebben. Dat zijn mensen van 65 jaar of ouder die vijf verschillende soorten medicijnen gebruiken of lijden aan minstens drie chronische ziektes of aandoeningen. Voor het onderzoek delen we deze groep in tweeën. De zorg voor de ene groep laten we aan de huisarts over. De andere groep wordt intensief begeleid door een speciaal opgeleide verpleegkundige. Zij komt bij de mensen thuis langs, brengt hun leefsituatie en gezondheidstoestand in kaart en begeleidt hen waar nodig. Met ons onderzoek willen we bepalen op welke manier patiënten het best geholpen zijn.”

Wanneer zijn uw onderzoeksresultaten beschikbaar?

„Het plan is om te promoveren in 2012. Tot die tijd voeren we het onderzoek uit bij huisartsenpraktijken met ongeveer 5.000 kwetsbare, oudere patiënten.”

Tobias Reijngoud

    • Tobias Reijngoud