Britse minister van Financiën zit in geloofwaardigheidscrisis

De Europese Commissie eist dat Groot-Brittannië met een plan komt om zijn begrotingstekort te verlagen tot onder de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Brussel voelt zich daartoe verplicht, maar de eis slaat de plank volkomen mis. De verwachting van de Britse regering van een begrotingstekort van 4,6 procent in 2014-’15 is namelijk al ongeloofwaardig.

Om dat te bereiken zou ze bezuinigingen moeten doorvoeren ter grootte van de totale kosten van de Nationale Gezondheidszorg in Engeland, of belastingverhogingen afdwingen die neerkomen op het opschroeven van de btw tot meer dan 30 procent.

Het rapport van de Commissie eist „maatregelen die verder gaan dan de maatregelen die reeds op de rol staan”, maar niemand buiten het Britse ministerie van Financiën weet wat deze geplande maatregelen precies inhouden. In de voorlopige begrotingsrapportage van december vorig jaar werd daar nog niets over onthuld. Daar stonden slechts cijfers in over de overheidsuitgaven tot en met het financiële jaar 2010-’11, dat volgende maand begint.

De verantwoordelijken op de ministeries weten dat er grote bezuinigingen aankomen, maar een verstandige planning is onmogelijk zolang er geen details bekend zijn. Als minister Alistair Darling zijn begroting naar buiten brengt, zal hij opnieuw weigeren precies uiteen te zetten waar de pijn het hevigst gevoeld zal gaan worden.

Dat is op zichzelf al riskant genoeg voor zijn ineenschrompelende geloofwaardigheid, maar de economische situatie is ook nog eens slechter dan in december, toen Darling een daling van 3,5 procent van het bbp voorspelde voor het financiële jaar dat deze maand eindigt. Het trage herstel van Groot-Brittannië van de recessie betekent dat de economie dit kwartaal met 1,3 procent zal moeten groeien om zijn voorspelling waar te maken.

De groeiverwachtingen voor het nieuwe begrotingsjaar lijken ook een stuk minder plausibel dan vier maanden geleden. En het uitgangspunt van een gemiddelde groei van 3,25 procent vanaf 2011-’12 lijkt nu een fantasie, in een economie die zal kampen met een hoge schuldenlast en hoge belastingen.

Groei is de enige manier om een schuldenval te vermijden. Dat is de toestand waarin de kosten van de financiering van het tekort het vermogen van de economie om dit terug te betalen overtreffen. Darling moet de crediteuren van Groot-Brittannië ervan zien te overtuigen dat het tekort onder controle is. Hij kan de jongste aanval van Brussel van zich af laten glijden, maar de kansen op een catastrofaal verlies van vertrouwen blijven even groot als altijd.

    • Neil Collins