Regering Somalië: steun van militie

De zwakke regering van Somalië heeft gisteren de steun gekregen van een sterke militie in de strijd tegen radicaal-islamitische opstandelingen. Het akkoord met de Ahlu Sunna Wal Jamaa-militie, dat werd ondertekend in het hoofdkwartier van de Afrikaanse Unie in Ethiopië, geldt als een belangrijke opsteker in de aanloop naar een verwacht regeringsoffensief tegen de extremisten.

Ahlu Sunna Wal Jamaa bestaat uit volgelingen van de gematigde soefi-stroming binnen de islam, die een lange traditie heeft in Somalië. De soefi’s hebben de wapens opgenomen om de groeiende invloed van de radicaal-islamitische groeperingen Al-Shabaab en Hizbul Islam een halt toe te roepen. Met name Al-Shabaab, dat delen van Zuid-Somalië domineert, legt een rigide, wahabitische vorm van islam op aan de bevolking. Ahlu Sunna Wal Jamaa controleert een aantal districten in Centraal-Somalië. Beide groeperingen raken regelmatig slaags met elkaar.

Volgens het akkoord met de regering krijgt Ahlu Sunna Wal Jamaa vijf nog nader te bepalen ministersposten alsmede hoge posities in de Somalische politie en het leger. In ruil daarvoor zal de militie meevechten aan de zijde van Somalische regeringssoldaten en de circa vijfduizend vredestroepen van de Afrikaanse Unie tijdens een offensief in de hoofdstad Mogadishu. Dit offensief wordt op afzienbare termijn verwacht.

Ahlu Sunna Wal Jamaa ontvangt financiële en militaire steun uit buurland Ethiopië, dat geen streng-islamitisch bewind aan zijn grens duldt. Al-Shabaab en Hizbul Islam voorspelden gisteren dat Ahlu Sunna Wal Jamaa de steun van de bevolking zal verliezen door de samenwerking met de corrupte, verdeelde regering, die bovendien geldt als een instrument van het Westen. (Reuters, AP, BBC)