EU: Britse begroting niet ambitieus genoeg

De Europese Commissie wil dat de Britse regering meer haast maakt met het terugdringen van haar begrotingstekort. Dat komt dit jaar naar verwachting uit op 12,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp), een van de hoogste tekorten in Europa.

In een uitgelekt rapport, dat morgen zou worden gepubliceerd, stelt de Commissie dat de Britse aanpak van het tekort „onvoldoende ambitieus” is. Volgens Brussel zijn meer bezuinigingen nodig om het „binnen geloofwaardige termijn” terug te brengen. Het Britse ministerie van Financiën beoogt het tekort in 2015 te hebben gereduceerd tot 4,75 procent. Dat is beduidend meer dan de 3 procent die de landen van de eurozone tegen die tijd aanvaardbaar achten.

Hoewel de Britse regering als niet-lid van de eurozone niet verplicht is de adviezen van de Commissie op te volgen, zijn die toch van invloed. Te meer omdat het nieuwe rapport op een gevoelig moment komt. Volgende week presenteert de regering van premier Gordon Brown haar begroting en dit voorjaar worden er Lagerhuisverkiezingen gehouden.

Brown en zijn minister van Financiën Alistair Darling hebben steeds betoogd dat ze op korte termijn geen scherpe bezuinigingen willen doorvoeren uit vrees het aarzelende economische herstel in gevaar te brengen. Staatssecretaris van Financiën Liam Byrne noemde de aanbevelingen van het rapport van de Commissie vanmorgen „verkeerd”.

Het rapport is echter koren op de molen van de Conservatieve oppositie, die al geruime tijd aandringt op meer ingrijpende bezuinigingen om de overheidsfinanciën weer enigszins in balans te brengen.