190 meldingen bij NRC over seksueel misbruik in internaten

Sinds de onthulling over het misbruik van leerlingen door salesianen van internaat Don Rua in ’s-Heerenberg hebben 190 oud-leerlingen van katholieke internaten, seminaries en scholen NRC Handelsblad en de Wereldomroep geïnformeerd over wat er met hen gebeurd is. In de meldingen worden 189 paters, broeders en zusters in verband gebracht met seksueel misbruik en fysiek geweld. De beschuldigden waren, of zijn, lid van 44 congregaties, werkzaam in 62 gemeenten.

De verzameling reacties geeft een eerste inzicht in aard en omvang van het misbruik. Gemeld zijn (al dan niet in combinatie) 27 gevallen van mishandeling, 170 gevallen van seksueel misbruik en 12 gevallen van ernstig seksueel misbruik (zoals verkrachting).

Opvallend is dat de meldingen over mishandelingen zich concentreren in enkele internaten: pensionaat Eikenburg in Eindhoven (Broeders van Liefde), de Leo Stichting in Borculo (Fraters van Utrecht) en internaten van de Fraters van Tilburg (waaronder Huize Ruwenberg in St. Michielsgestel).

Uit de inventarisatie blijkt dat het misbruik vooral plaatsvond in de jaren zestig (88 meldingen) en vijftig (64). Dat veel slachtoffers uit de jaren veertig en dertig gestorven zijn, zal een verklaring zijn voor het geringe aantal meldingen in die perioden. Het r.k.-klachtenbureau Hulp en Recht ontving inmiddels 600 reacties over misbruik.

Kaart van Nederland met meldingen misbruik op nrc.nl/binnenland