Verrassende beursgang Sensata

Beleggers ontvangen beursgangen de laatste tijd met de nodige scepis, vooral als er sprake is van ondernemingen die worden afgestoten door bedrijvenopkopers. Private-equityfirma Bain Capital lijkt zich deze zorgen ter harte te hebben genomen bij de beursgang van auto-onderdelenproducent Sensata, die fiscaal in Nederland gevestigd is. Maar het is onwaarschijnlijk dat dit een populair ‘exitmodel’ zal worden.

Sensata kreeg een vrij lage introductiekoers, maar het feit dat de beursgang doorging, was al een hele prestatie. Dit jaar zijn meer beursintroducties afgelast dan er doorgang hebben gevonden. De koersstijging van Sensata op de eerste handelsdag bedroeg een weinig opmerkelijke 2,8 procent, maar de combinatie van een prijsstelling binnen de van tevoren vastgestelde marge en een stijging van de aandelenkoers is zeer zeldzaam dezer dagen.

De hoop op een opleving van de auto-industrie heeft de vraag naar de aandelen van Sensata gestimuleerd, ook al heeft de onderneming sinds de overname door Bain in 2006 alleen maar verlies geleden. De opnieuw in de lift zittende autoproducent Ford is de grootste klant van Sensata. De waardering was naar sommige maatstaven gemeten aan de ruime kant, maar Sensata kreeg een bedrijfswaarde opgespeld van twaalf maal de geschatte winst over 2010, wat ruwweg overeenkomt met het koers-winstgemiddelde van concurrent Amphenol.

Wat veel geholpen kan hebben, is Bains erkenning van de nieuwe realiteit. Van de 569 miljoen dollar die Sensata heeft opgehaald – de grootste Amerikaanse beursgang tot nu toe in 2010 – wordt 62 procent gebruikt om de grote schuldenlast van de onderneming van 2,3 miljard dollar (eind 2009) af te betalen. Daardoor komt de netto schuld uit op ruwweg 3,6 maal de winst, op basis van de verwachtingen eind vorig jaar. Beleggers geven er doorgaans de voorkeur aan dat hun kapitaal wordt gebruikt om de groei te financieren, maar tegenwoordig zijn ze al blij als het wordt aangewend om de schulden als gevolg van de kredietzeepbel omlaag te brengen, zodat het niet alleen maar in de zakken van de managers van private-equityfirma’s verdwijnt.

Dat wil niet zeggen dat de eigenaren helemaal geen geld krijgen. Het management van Bain en Sensata houdt 100 miljoen dollar over aan de transactie, maar dat is veel minder dan de 985 miljoen dollar die er in 2006 door de private-equityfirma en haar mede-investeerders in is gestoken. Bain blijft ook zeer betrokken bij Sensata, met een belang van 75 procent.

Hoewel andere bedrijvenopkopers wellicht enthousiast zullen zijn over een succesvolle beursgang van een bedrijf uit hun sector, zullen ze niet zo blij zijn met wat ervoor nodig was om dit succes te bereiken. Het venster zal nog wat verder moeten worden geopend voordat anderen zich er doorheen zullen wurmen.

Agnes T. Crane

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Agnes T. Crane