'Relatieve Marokkanen-druk' hoogst in Gouda

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) vorig jaar een rapport opgemaakt waarin het 181 Nederlandse gemeenten gerangschikt heeft op de ‘ernst van het Marokkanen-probleem’. Dat meldt het vakblad voor ambtenaren Binnenlands Bestuur vrijdag op haar website.

De KLPD bracht in totaal 14.462 Marokkaanse verdachten in kaart in de 181 gemeenten waar in 2007 ten minste vijf of meer Marokkanen met de politie in aanraking kwamen vanwege het plegen van minstens één misdrijf. Opmerkelijk is dat het om Marokkaanse verdachten gaat die „naar de overtuiging van de politie een misdrijf pleegden”, aldus het rapport Analyse Marokkaanse daderpopulaties van gemeenten in Nederland.

Het aantal Marokkanen vertegenwoordigt 8,1 procent van het totale aantal geregistreerde verdachten in die plaatsen. 57,1 procent daarvan is autochtoon. Over andere bevolkingsgroepen wordt niets gezegd.

Absoluut gezien telt Amsterdam de grootste groep ‘criminele Marokkanen’ (2497 ten opzichte van 14.844 aangehouden criminelen), volgens het rapport. Als het recidive wordt meegerekend dan heeft Gouda echter het grootste Marokkanenprobleem. Daarbij wordt gekeken naar het gemiddeld aantal gepleegde delicten per Marokkaanse verdachte tussen 12 en 24 jaar oud. In Gouda zouden de 332 verdachte Marokkanen gemiddeld 1,4 misdrijven plegen. Ook de ‘relatieve Marokkanen-druk’ (het aantal criminele Marokkanen ten opzichte van het aantal inwoners van 12 jaar of ouder) is met 0,55 procent het grootst in Gouda.

Binnenlandse Zaken gaf opdracht tot het onderzoek „ten behoeve van een bijeenkomst van burgermeesters” van 22 gemeenten in oktober 2008, aldus het rapport. De resultaten worden gebruikt als verdeelsleutel voor gelden die beschikbaar zijn om overlast aan te pakken. Ook is er op basis van deze ‘Marokkanenlijsten’ in oktober vorig jaar een zogeheten Marokkanen-convenant gesloten door 22 ‘Marokkanengemeenten’. Of dat dezelfde 22 gemeenten zijn die 2008 aanleiding gaven tot het onderzoek, is onduidelijk. Ook is nog onduidelijk wat het Marokkanen-convenant precies inhoudt.