op nrcnext.nl

Ben jij een gadget?

Blogger Yassine Salihine wijst op een prikkelend boek van computerwetenschapper Jaron Lanier, pionier op het gebied van virtual reality. Lanier kijkt terug op de internetrevolutie en signaleert wat er volgens hem verkeerd is gegaan. Zo vindt hij dat web 2.0 mensen onpersoonlijk maakt en reduceert tot ‘standaardunits’. In het begin van internet waren volgens Lanier homepages veel meer een weerslag van de persoonlijkheid van de makers. Yassine vraagt zich, in navolging van internetforum Edge af: „Hoe verandert het internet jouw manier van denken?”