Meeste last Marokkaan in Gouda

In absolute cijfers telt Amsterdam de grootste groep ‘criminele Marokkanen’, maar Gouda heeft relatief het grootste Marokkanenprobleem.

Dat is een van de conclusies in een rapport dat het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) vorig jaar in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gemaakt. De onderzoekers keken naar het gemiddeld aantal delicten per verdachte van Marokkaanse afkomst, in de leeftijd tussen 12 en 24 jaar.

Het korps bracht in totaal 14.462 Marokkaanse verdachten in kaart in de 181 gemeenten waar in 2007 ten minste vijf of meer Marokkanen met de politie in aanraking kwamen wegens het plegen van ten minste één misdrijf. Marokkanen vertegenwoordigen 8,1 procent van het totaal aantal geregistreerde verdachten in de onderzochte gemeenten – 57,1 procent van hen is autochtoon. Over andere bevolkingsgroepen wordt niets gezegd.

Amsterdam telt in absolute aantallen de meeste Marokkaanse criminelen: 2497 op een totaal van 14.844 aangehouden misdadigers. Rekening houdend met onder meer bevolkingsaantal heeft het KLPD een ranglijst opgesteld naar ‘ernst van het Marokkanen-probleem’. Amsterdam bezet de eerste plek, Gouda de tweede, Utrecht de derde. Als de recidive (het gemiddeld aantal delicten per Marokkaanse verdachte van 12 tot 24 jaar) wordt meegerekend, heeft Gouda landelijk gezien het grootste Marokkanenprobleem: de 332 verdachten die in Gouda bekend zijn plegen gemiddeld 1,4 misdrijf per jaar.

Ook de ‘relatieve Marokkanen-druk’ is in kaart gebracht: het percentage criminele Marokkanen op de totale bevolking van 12 jaar en ouder. Gouda is ook hier koploper met 0,55 procent (332 criminele Marokkanen op 59.931 inwoners van 12 jaar en ouder). Twee is Utrecht, drie is Amsterdam.