Weinig vertrouwen in het ministerie door de ‘Gerda’

Denkend aan glossy Gerda zie ik falend beleid, zoals bij de Q-koorts, de multiresistente stafylokok, megastallen met fijnstof- en ammoniakuitstoot, mest- en stankoverlast, eutrofiëring van natuurgebieden enzovoorts. Is het de taak van het ministerie van Landbouw om met belastinggeld falend beleid te verhullen door veelkleurige zeepbellen? Naar mijn bescheiden mening dient het beleid van een minister nog steeds te worden afgerekend aan de hand van harde resultaten. Het moeten terugvallen op fraaie poses tussen kroppen sla in glossy bijlagen bij damesbladen om beleid ‘op de kaart’ te zetten, schept weinig vertrouwen in de vakkwaliteit bij dit ministerie.

Prof. dr. J.A. Maassen

Amstelveen

    • Prof. Dr. J.A. Maassen Amstelveen