Vreemd dat het onderzoek naar Ed Nijpels gestopt is

Over de beoordeling van Gerrit Zalm is al veel te doen geweest. Erg stil is het daarentegen over de andere hoofdrolspeler in het debacle bij de DSB bank, Ed Nijpels. Ook naar hem liep een onderzoek door De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM), omdat hij vijf jaar commissaris was bij DSB. Na een spraakmakende documentaire van NOVA in 2009 legde Nijpels zijn functie bij de DSB neer. Daarna maakte hij de overstap naar het ABP. Nog voordat de resultaten van de AFM en DNB echter bekend werden, heeft Nijpels nu ook zijn functie als bestuursvoorzitter bij het ABP neergelegd. Hij was daar pas een half jaar aan de slag. Als reden noemde hij de discussie en onzekerheid rondom zijn persoon die het werken onmogelijk maakten. Nog geen twee weken later maakten de AFM en de DNB bekend dat het onderzoek naar Nijpels bij de DSB meteen gestopt is, omdat Nijpels niet meer werkzaam is in een hoge financiële functie. Een onbegrijpelijke zaak, temeer omdat de verdenking ontstaat dat Nijpels vooraf is geïnformeerd over het te verwachten oordeel dat met grote waarschijnlijkheid negatief zou uitpakken. Van Nijpels is bekend dat hij geen financiële achtergrond heeft, maar een juridische academische opleiding. Hoe hij als commissaris van DSB het financiële beleid en het bestuur van een bankinstelling moet controleren en als bestuursvoorzitter het risicobeleid van een vermogensfonds als het ABP moet beoordelen is de grote vraag. Of Nijpels bij de DSB of ABP nalatig is geweest zullen we dus niet te weten komen. Is het dan vreemd dat bij de gewone burger het beeld is ontstaan dat er bij financiële instellingen een groep zakkenvullers actief is, die zelfs bij slecht presteren vrijuit kunnen gaan ?

Ruud Thelosen

Waalre

    • Ruud Thelosen Waalre