Vleeskippen

‘Mensen in India hebben het soms minder goed dan gangbare vleeskippen in Nederland (…) Sommige kippenstallen zijn net paleisjes.’ Met die vergelijking (NRC Weekblad, 27 februari) lijkt pluimveedeskundige Peter van Horne de noodzaak van betere leefomstandigheden voor kippen te willen ondergraven. Goed, sommige Indiërs hebben het zeer slecht. Maar ik geef het een wetenschapper te doen om aan te tonen dat een gangbare vleeskip in Nederland het beter heeft. Van Horne stelt dat een boer juist perfecte omstandigheden voor zijn kippen creëert om te zorgen dat die zo snel mogelijk groeien. Maar die omstandigheden zijn alleen perfect voor de boer. Als de kippenstallen al paleisjes zijn, dan wel paleisjes waarvan de bewoners de snavel moet worden afgeknipt om te voorkomen dat zij elkaar vanwege ruimtegebrek de ogen uitpikken.

Frank Dales, Algemeen Directeur Dierenbescherming

    • Frank Dales
    • Algemeen Directeur Dierenbescherming