Uit 1953

Hij voldoet helemaal aan de wens om anders te wonen. Met veel ruimte onder eigen dak en niet in een rijtje. Bovendien bezit de voormalige hervormde kerk in Ens de aaibaarheid van de jaren vijftig. De Noordoostpolder, daar gebeurde het: de geboorte van het nieuwe Nederland. De kandidaat-bewoners werden geselecteerd naar gezindte, vakmanschap, provincie. Echte immigranten. Nog lang gingen Zuid-Hollanders vooral met elkaar om, de Drenten bleven Drents.

Het leven veranderde, de kerk verhuisde. In 2005 verkocht het kerkbestuur dit pand aan de huidige bewoners. Zij bouwden daarbinnen een moderne woning (oppervlakte 130 m2). Zo bleef onder het leistenen puntdak ook de hoge kerkruimte vrij, met belangrijke onderdelen als orgel en preekstoel. Het werd een gemeentelijk monument van 3.500 kubieke meter met een postzegeltuintje van vijf bij vijf. Pontificaal aan het Kerkplein in een dorp met drieduizend inwoners.