Tot de laatste mug 2

Wetenschapsbijlage 20-02-10

Vol verbazing heb ik het commentaar gelezen van Van der Zwaag op het interview met Bart Knols waarin hij Knols denkraamvernauwing toeschrijft omdat deze malaria muggen wil uitroeien. Van der Zwaag is namelijk van mening datwij ter wille van de natuur de jaarlijks ruim een miljoen doden en vele tientallen zieken door malaria en de daarmee samenhangende negatieve effecten op de welvaartsgroei in Afrika voor lief moeten nemen.Over denkraamvernauwing gesproken. Van der Zwaag is waarschijnlijk nooit in Afrika geweest en weet dus niet welke ellende malaria daar veroorzaakt. Vandaar zijn stelling dat als je malariamuggen uitroeit je waarschijnlijk problemen krijgt met voedsel- en watertekorten door bevolkings toename. Hij is dus van mening dat we dan maar die miljoenen doden en zieken door malaria moeten accepteren. Voor mij is dit ethisch volstrekt onacceptabel. Je zult maar een kind of een familie lid hebben verloren door malaria en dan zo’n opmerking lezen.

L.A.M. van Schayk

Bunde

    • L.A.M. van Schayk