Politieke spelletjes met hervormingen

Een nieuwe versie van de ‘Volcker rule’ (het plan om het toezicht op de Amerikaanse banken te verscherpen) heeft het ook gemunt op vermeende belangenconflicten op Wall Street. Het jongste voorstel om de effectenhandel voor eigen rekening van banken aan banden te leggen zou sommige belangenconflicten van waarborgende instellingen verbieden. Rebellerende Democraten in de Senaat pleiten voor deze aanpak, maar ondermijnen daarmee wellicht de weinige consensus die er is.

Enigszins onterecht is Goldman Sachs het publieke gezicht geworden van de excessen van Wall Street, en van wat critici zien als de dubbelhartigheid van sommige banken. Phil Angelides, de voorzitter van de onderzoekscommissie naar de financiële crisis, vroeg in januari Goldman-topman Lloyd Blankfein of het wel gepast was dat de firma zowel subprime-hypotheken verkocht en er „tegelijkertijd tegen speculeerde”.

Blankfein legde uit dat de firma zich wel móest indekken. Dat argument lijkt goedkoop, maar doet in feite opgang in veel situaties waarin bezittingen moeten worden gewaarborgd. Angelides concludeerde echter dat het leek „alsof je een auto verkoopt met slechte remmen, en vervolgens een verzekeringspolis afsluit op de koper van deze auto”.

Het is onduidelijk welke potentieel conflicterende activiteiten de ‘Volcker rule 2.0’ nu eigenlijk zal verbieden - want de uitwerking van de lastige, maar essentiële details zal worden overgelaten aan de beurstoezichthouder, de Securities and Exchange Commission.

Sommige activisten hebben aangedrongen op hardere actie tegen de banken - maar de oorspronkelijke ‘Volcker rule’ van de regering-Obama is op sterven na dood, omdat sleutelleden van de Senaatscommissie voor de bankenniet geloven dat effectenhandel voor eigen rekening een grote oorzaak was van de crisis. Het is niet makkelijk te definiëren waar de handel voor klanten eindigt en de handel voor eigen rekening begint, maar op een zeldzame uitzondering na vallen de grootste verliezen van Wall Street-firma’s - die op hypotheekobligaties bijvoorbeeld - niet onder enige betekenisvolle definitie van de handel voor eigen rekening.

De politici moeten nog een compromis bereiken over de hervormingen. Het nieuwe voorstel kan zijn ingevoegd, louter in de hoop dat delen ervan overeind blijven. Of het zou de bedoeling kunnen zijn iedere mogelijke consensus te ontwrichten, waardoor een in essentie Democratisch wetsontwerp kwetsbaar is voor amendementen in de Senaat - en de Republikeinen in de oncomfortabele positie belanden dat ze tegen voorstellen moeten stemmen om de banken in te tomen.

James Pethokoukis

    • James Pethokoukis