Dit is een artikel uit het NRC-archief

Zorg

Pleegt de heer Ingelse zelf eigenlijk geen misbruik?

De heer Ingelse kapittelt premier Balkenende wegens misbruik van de Kieswet (Opiniepagina, 8 maart). Als aspirant-Kamerlid op de lijst maar alleen premier willen worden. Formeel juist. Maar wat zien we onder het artikel? De heer Ingelse is vicepresident van het gerechtshof te Amsterdam. Dat verleent hem de autoriteit waardoor het artikel belangwekkend is, hetgeen ongetwijfeld ook een rol heeft gespeeld bij de plaatsing. Met een grote tekening erbij. So far so good. Maar wat zien we vervolgens? De heer Ingelse was bij het schrijven van het artikel even geen vicepresident maar kiesgerechtigd burger. Hij schreef zijn bijdrage op persoonlijke titel. Hoe nu het vermelden van de functie te duiden? Als gebruik, oneigenlijk gebruik of misbruik?

A.L. de Werker

Den Haag