nrc.nl/opinieblog

Hoera! Bos en Eurlings kiezen bewust voor hun gezin. Toch knaagt er iets, schrijft filosoof Stine Jensen. Als gezin en een loopbaan in de politiek elkaar uitsluiten, hadden ze dan niet meer emancipatoire maatregelen voor mannen en vaders kunnen verwezenlijken in plaats van nu te demonstreren dat werk en gezin elkaar inderdaad uitsluiten? De emancipatie van mannen is blijkbaar nog lang niet voltooid. Wat vindt u? Wat is hun stap eigenlijk waard voor het gezin?