Meute

„De stoptrein naar Den Haag Centraal vertrekt vanaf spoor negen...”

Op spoor 2 rits ik me tussen een grijze oude man en een hooggehakte vrouw in. De kudde stroomt massaal richting spoor 9.

„De stoptrein naar Den Haag Centraal vertrekt vanaf spoor twee...”Even staat de kudde stil. Verdwaasd draaien we ons om en gaan terug naar spoor 2. Als de koploper van de groep het perron bereikt, klinkt een spottend fluitje en rijdt de stoptrein naar Den Haag Centraal weg. De kudde is kwaad.

Een halve minuut later komt de grijze oude man het perron op strompelen. Zijn ogen sprankelen. Hij is oud, ik ben jong. Als enigen van de kudde lachen we.

Elzemiek Zinkstok

Bijdragen van lezers zijn welkom via het formulier op www.nrc.nl/ik

    • Elzemiek Zinkstok