Kritiek Kairos-document is niet zo onredelijk als gedacht

Illustratie Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

Met recht komt Jan Dirk Snel op voor een redelijke bespreking van kritiek op Israël (Opiniepagina, 9 maart). Daarbij stelt hij echter het Palestijns-christelijke Kairos-document in een al te gunstig licht, waardoor de redelijkheid van de joodse en Israëlische kritiek erop verduisterd wordt (Jan Dirk Snel spreekt van de meest grove leugens). In het Kairos-document wordt het bestaansrecht van de staat Israël niet expliciet erkend. De tekst spreekt wel herhaaldelijk expliciet over ‘ons land’: Dit land is ons land en het is onze plicht het te verdedigen en het voor ons op te eisen. Wat met ‘ons land’ bedoeld wordt, blijft onduidelijk. Dat een en ander van Joodse en Israëlische zijde ervaren wordt als ontkenning van dat bestaansrecht, mag dan de redelijke beschouwer niet verbazen. De Palestijnse christenen verplichten zichzelf nadrukkelijk tot geweldloos verzet, niet met de dood, maar eerder met respect voor het leven.

De tekst vervolgt dan echter: ‘We hebben groot respect voor hen die hun leven gaven voor onze natie.’ Dat is misschien geen eenduidige rechtvaardiging van zelfmoordaanslagen, het is bepaald ook geen veroordeling. Dat Joden en Israëliërs hier de vredelievende toon en de volheid van genade ontgaan, is begrijpelijk. Dan is het toch niet redelijk om van de meest grove leugens te spreken? Zo lastig is redelijkheid blijkbaar.

Coen Constandse

Theoloog en ethicus, Alphen aan den Rijn

    • Coen Constandse