Even adempauze voor Griekse banken

Griekse banken hebben enig respijt gekregen. President Axel Weber van de Bundesbank heeft deze week geopperd dat de Europese Centrale Bank (ECB) lager gewaardeerde Griekse staatsobligaties zou kunnen accepteren als onderpand voor kortetermijnkredieten. Dat moet de angst helpen verlichten dat de Griekse banken een liquiditeitscrisis zullen ondergaan. Maar het zal lastig zijn de kredietverleners de financiering door de centrale bank te laten ontwennen, zolang ze te maken hebben met een krimpende economie.

Deposito’s van kleine rekeninghouders dekken 60 procent van de schulden van de vier grootste banken van Griekenland. Daardoor blijft er nog 70 miljard euro over, die moet worden gefinancierd op de financiële markten. Maar andere kredietverleners en beleggers zijn begrijpelijkerwijs bezorgd over de Griekse bankensector. Daarom hebben de banken hun financiering verhoogd door bezittingen - waaronder grote hoeveelheden Griekse staatsobligaties - onder te brengen bij de ECB. Vorig jaar september hadden ze al 28 miljard euro van de centrale bank geleend. Dat bedrag is nu volgens Moody’s bijna twee maal zo hoog.

De herfinanciering van die schuld zal een kostbare uitdaging zijn. Het vervangen van de helft van de financiering van de ECB door particuliere schulden zou de Griekse banken 5 tot 10 procent van hun netto rente-inkomsten kosten, aldus Morgan Stanley.

Intussen schaadt de crisis de bankbalansen. Het meest onmiddellijke effect wordt veroorzaakt door de dalende waarde van Griekse staatsobligaties, die met tien procent is gekelderd. De meeste banken hebben zichzelf daartegen ingedekt.

De schade die wordt veroorzaakt door de verkrapping van de Griekse begroting zal moeilijker te vermijden zijn. Economen denken dat de Griekse economie dit jaar met vier procent kan krimpen. Dat zal gevolgen hebben voor de oninbare leningen. Citigroup schat dat de vier grote banken - de Nationale Bank van Griekenland, de Piraeus Bank, de Alpha Bank en Eurobank EFG - vorig jaar 3,4 miljard euro opzij hebben gezet, een verhoging van bijna 50 procent ten opzichte van 2008. De voorzieningen zullen dit jaar naar verwachting met 8 procent stijgen.

Zelfs na verrekening van de hogere financieringskosten en oninbare schulden zullen de vier grote banken winstgevend zijn. Het kernkapitaal lijkt eveneens redelijk sterk, vooral bij Alpha en NBG, die vorig jaar aandelen hebben uitgegeven. Door de steun van de ECB lijkt een plotseling verlies van vertrouwen onwaarschijnlijk. Dat is maar goed ook: de Griekse regering is nauwelijks in staat een reddingsoperatie te financieren.

Nicholas PaisnerVertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Nicholas Paisner