Democratie toen

In zijn column ‘Democratie toen’ (NRC Weekblad, 6 maart) weet S. Montag mij niet te overtuigen. Vader Willem Drees waakte over het land. Dat deed hij goed, mag ik van S. Montag vernemen. Maar niet voor allen! Het kabinet-Drees II trad aan op 15 maart 1951. Het eerste naoorlogse deportatiedebat werd op 20 juli 1951 aangevraagd door Kamerlid F.J. Goedhart (PvdA). Vicepremier F.G. Teulings stelde, in navolging van minister van Justitie H. Mulderije (CHU) dat buitenlanders (Ambonezen) onder bepaalde omstandigheden kunnen worden uitgewezen. De PvdA, bij monde van de eerder genoemde F.J. Goedhart, begroette in de Kamer de suggestie met woorden die ons nu bekend in de oren klinken. Ik heb met voldoening kennis genomen van ’s ministers verklaring, dat deze personen, indien zij zich niet rustig houden, uitgezet kunnen worden. Een vredige tijd?

Martin Roos, Waalwijk

    • Martin Roos