De geldwereld houdt de bonus in de knip

Versobering is het credo. De beursgenoteerde Nederlandse financiële wereld betaalt zijn bestuurders geen bonussen. Wie is de uitzondering?

Een bonus? Zeker Delta Lloyd.

Andere grote beursgenoteerde financiële instellingen, zoals ING, SNS Reaal en Aegon betalen hun bestuurders over 2009 geen bonus. Van Lanschot Bankiers sloot zich gisteren bij deze rij aan. Het jaar 2009 was per saldo verliesgevend voor Van Lanschot, de aandeelhouders krijgen geen dividend en daarom wordt aan de bestuurders en de concerndirecteuren ook geen variabele beloning betaald, meldde de bank bij de publicatie van haar resultaten.

Van Lanschot wíl geen bonussen betalen, de overige grotere beursgenoteerde financiële instellingen mógen geen bonussen betalen. Zij hebben vorig jaar daarover afspraken gemaakt met toenmalig minister van Financiën Wouter Bos. Wie staatssteun in 2008 en later heeft gekregen, betaalt zijn bestuurders over 2008 en 2009 geen prestatiebonus zolang de steun van de overheid niet is terugbetaald. De betrokken banken en verzekeraars hebben tevens beloofd met een nieuw duurzaam beloningsbeleid te komen. SNS Reaal heeft dat vorig jaar al gepresenteerd en goedkeuring gekregen van zijn aandeelhouders.

Delta Lloyd is echter niet gebonden aan de verplichte versobering. De verzekeraar had geen staatssteun nodig. De bestuurders van Delta Lloyd krijgen over 2009 een aan de winst gekoppelde contante bonus ter waarde van de helft van hun (vorig jaar verhoogde) basissalaris, zo blijkt uit het jaarverslag van de verzekeraar. Dat komt voor bestuursvoorzitter Niek Hoek neer op een bedrag van 325.00 euro en 240.000 euro voor ieder van zijn drie collega’s in het bestuur. Over 2008, een jaar waarin Delta Lloyd verlies leed, kregen de bestuurders en andere managers met bonusbepalingen in hun arbeidscontracten geen betalingen uitgekeerd. Dat was toen onderdeel van een actie om kosten te besparen.

Eind vorig jaar ging Delta Lloyd naar de beurs en kregen de bestuurders op initiatief van de Britse grootaandeelhouder Aviva een aparte transactiebonus: een jaarsalaris in aandelen van hun werkgever. In de aanloop naar de beursgang heeft ook Delta Lloyd vorig jaar oktober al een nieuw beloningsbeleid ontworpen en vastgesteld.

Bij ING, Aegon en Van Lanschot staat zo’n nieuw beloningsbeleid de komende maanden op de agenda van hun aandeelhoudersvergadering. De teneur zal zijn: de contante, kortetermijnbonus en de langetermijnbonus zullen onder normale omstandigheden en bij doeltreffende prestaties niet hoger zijn dan een jaarsalaris.

De bonus bij Delta Lloyd en de nullijn bij Van Lanschot betekenen stuivertje wisselen. De top van Van Lanschot krijgt nu geen bonus, maar kon over het financiële crisisjaar 2008 nog wel een prestatiebetaling incasseren. De bank schrapte toen weliswaar de algemene bonus voor het personeel en de bestuurders zagen hun bonus op basis van de financiële prestaties de mist ingaan, maar zij scoorden wel op het criterium van hun persoonlijke prestaties.

De ene bestuurder kreeg wel meer dan de andere. Bestuursvoorzitter Floris Deckers kwam als beste uit de bus en ontving toen nog 176.000 euro, overeenkomend met 32 procent van zijn jaarsalaris van 550.000 in 2008. Over 2009 verlaagden de bestuurders hun salaris met bijna 10 procent.

    • Menno Tamminga