Bij de voorplaat

Dit is het jong van een tamme kanarie (Serinus canaria) die om voedsel bedelt. Hoe indringender kanariejongen bedelen, hoe meer voedsel ze van hun ouders krijgen en hoe meer die zich opgejaagd voelen om nog meer eten aan te slepen. Zo wordt het jong snel groot maar kan de conditie van de moeder zo achteruitgaan dat ze een volgend seizoen minder eieren legt. Doet ze het wat kalmer aan, dan lopen de jongen gevaar. Dit typische belangenconflict tussen ouders en jongen krijgt al lang aandacht van biologen.

In Science van 12 maart beschrijft Camilla Hinde hoe bij veel vogels ontsporingen worden voorkomen. Essentieel is dat moedervogels informatie over hun conditie in de vorm van hormonen en andere stoffen doorgeven aan de dooier van het ei waaruit later het jong kruipt. Het jong ‘weet’ als het ware al voor zijn ‘geboorte’ wat hij van zijn moeder kan verlangen. Dat het systeem werkt blijkt als kanarieouders experimenteel worden opgescheept met de jongen van een ander vogelpaar. Dan krijgen die jongen soms te weinig voedsel of worden de pleegouders overvraagd. [KK]