Amerika kapot maken

Senator Inhofe vindt veel klimatologen in potentie crimineel.
Senator Inhofe vindt veel klimatologen in potentie crimineel.

Komt er nog rust in de klimaattent? Zo zoetjesaan zijn er meer geleerden doende de procedures van het klimaatpanel IPCC te controleren dan er ooit als auteur voor het panel optraden. En inmiddels is in de VS weer een e-mailschandaal uitgebroken. Nu lijkt Stanford-ecoloog Paul R. Ehrlich daarvan de dupe. Ehrlich is bekend van de sombere toekomstvisie die hij in 1968 ontvouwde in ‘The population bomb’. In een vertrouwelijke, informele

e-mailuitwisseling met min of meer gelijkgestemden heeft hij zich twee weken geleden ongunstig uitgelaten over Amerikaanse klimaat-sceptici.

“We voeren een straatgevecht met financieel goed ondersteunde, genadeloze vijanden die volgens volkomen andere regels spelen”, mailde hij volgens de conservatieve Washington Times. Aanleiding was een rapport dat de republikeinse minderheid in een milieucommissie van de Senaat op 23 februari uitbracht over de gehackte e-mails van de Britse klimaatonderzoeker Phil Jones. In het rapport beschuldigt senator James Inhofe zeventien klimaatonderzoekers van onethisch en in potentie crimineel gedrag.

Ehrlich en collega’s bespraken per e-mail hoe deze aanval gepareerd kon worden. Misschien moest er een advertentie geplaatst worden in de New York Times? Het was een vertrouwelijke uitwisseling, maar de

e-mails bleken een paar dagen later toch in handen te zijn gekomen van de Washington Times die er uit citeerde. Prompt werden Ehrlich c.s. telefonisch en anoniem uitgemaakt voor ‘progressieve communisten die Amerika proberen kapot te maken.’

Stanford-klimatoloog Stephen Schneider, die ook aan de e-mailconversatie deelnam, heeft inmiddels opgeroepen tot kalmte. Maar niet dan nadat hij het optreden van senator Inhofe had vergeleken met de communistenjacht van Joe McCarthy.

    • Karel Knip