Vogelvrij

In een brief naar aanleiding van de recensie van Sytze van der Zees Vogelvrij. De jacht op de joodse onderduikers wordt de auteur ‘een antisemitische blikvernauwing’ aangewreven. Zo’n emotionele benadering is onnodig als men de cijfers laat spreken. Het aantal ondergedoken joden dat werd opgepakt is 8.000. Aangenomen dat ze allemaal verraden werden dan zouden er in totaal 8.000 joodse en niet-joodse verraders zijn geweest. Overigens moet dit aantal kleiner zijn geweest daar er onder de verraders ook veelplegers waren. Het aantal van 120 joodse verraders op een bevolkingsaantal van ruim 140.000 maakt dat één op de 1.167 joden een verrader was van ondergedoken geloofsgenoten. Onder de overige Nederlanders waren 7.880 (8000-120) verraders op een bevolking van 8,66 miljoen. Dus onder de niet-joodse bevolking was één op de 1.100 een verrader van een joodse medeburger. Geen enkel verschil tussenbeide bevolkingsgroepen dus.

Dr G. M.J. Beyersbergen van Henegouwen, Leiden

    • Dr G. M.J. Beyersbergen van Henegouwen