Van Lanschot lijdt verlies over 2009

Van Lanschot Bankiers heeft in 2009 verlies geleden. De bank voor vermogende particulieren werd getroffen door de gevolgen van de financiële crisis en de recessie. Voor 2010 verwacht topman FlorisDeckers weer winst.

Het verlies in 2009 kwam uit op 15,7 miljoen euro. In de eerste helft van het jaar werd er een verlies geboekt van 46,3 miljoen euro, in de tweede helft werd er een winst gemaakt van 31,5 miljoen euro. De bank wil geen dividend uitkeren over 2009.

De klap voor Van Lanschot was, zoals bij zoveel banken, tweeledig. In de eerst helft van 2009 werd de impact gevoeld van de financiële crisis. Deze crisis, die in 2008 begon, zorgde er ondere meer voor dat klanten veel minder gingen beleggen en dat de kapitaalmarkten opdroogden en de kosten om kapitaal aan te trekken duurder werden.

Deze crisis werd gevolgd door de economische recessie, die klanten van Van Lanschot in een aantal gevallen hard treft.

De bank uit Den Bosch, die geen staatssteun ontving tijdens de crisis, heeft in 2009 daarom meer geld uit moeten trekken voor kredietverliezen. De voorziening voor kredietverliezen was 113,2 miljoen euro. In 2008 stond dit bedrag op 20,1 miljoen. De stijging komt onder meer omdat Van Lanschot veel familiebedrijven als klant heeft die actief zijn in de toeleveringsindustrie, een sector die vaak als eerst wordt getroffen als het economisch minder gaat.

Het resultaat werd ook gedrukt door andere, eenmalige, posten. Zo moest Van Lanschot 7,6 miljoen betalen aan het depositogarantiestelsel als gevolg van het omvallen van DSB Bank en moest er bijna 40 miljoen euro worden afgeschreven op automatiseringsprojecten.

Omdat er verlies werd geleden zullen de leden van de raad van bestuur en concerndirecteuren geen bonus krijgen over 2009.