Kleine winst Ballast Nedam

Bouwbedrijf Ballast Nedam heeft het afgelopen jaar een kleine winst geboekt. Door de slechte economische omstandigheden daalden omzet en winst. Ook nam de concurrentie toe, waardoor het concern minder verdiende aan geleverd werk. De winst over 2009 bedroeg 6 miljoen euro.

Dat heeft het bouwbedrijf vandaag bekendgemaakt. Ballast Nedam verlaagde in oktober vorig jaar de winstverwachting over 2009 vanwege de problemen op de vastgoed- en infrastructuurmarkt.

De omzet daalde in 2009 met 3 procent naar 1,38 miljard euro. De winst zakte van 24 miljoen euro in 2008 naar 6 miljoen euro. Het bouwbedrijf noemt 2009 „een guur jaar”. Ook verwacht Ballast Nedam dat de komende jaren nog lastiger zullen zijn omdat bouwbedrijven aan het einde van de conjunctuurcyclus zitten.

Net als de meeste bouwbedrijven bouwde Ballast Nedam het afgelopen jaar veel minder woningen. Het totaal aantal huizen in aanbouw daalde met 35 procent naar 2.079. Door onvoldoende vraag werden sommige projecten geschrapt. Andere werden verkleind, waarbij uiteindelijk goedkopere woningen werden gebouwd dan eerder gepland.

De divisie infrastructuur, verantwoordelijk voor onder meer de wegenbouw, behaalde in 2009 wel ongeveer even veel omzet als in 2008. Wel daalde de winstmarge op het werk vanwege de toegenomen concurrentie. Met andere onderdelen van de divisie wist het bedrijf meer winst te maken, zoals het onderdeel dat windmolenparken in zee bouwt en het onderdeel industriebouw dat bijvoorbeeld het afgelopen jaar bouwde voor Nuon en de Gasunie.

Dit jaar verwacht Ballast Nedam dat het resultaat van de divisie infrastructuur ongeveer gelijk zal zijn als het resultaat in 2009, onder meer door het toegenomen aanbod van infrastructurele projecten vanuit de rijksoverheid. De vastgoedmarkt zal ook in 2010 nog slecht zijn, denk Ballast Nedam. Het bedrijf denkt over 2010 een operationeel resultaat te behalen van 10 tot 15 miljoen euro. Over 2009 bedroeg het operationeel resultaat 17 miljoen euro.

Het aandeel Ballast Nedam steeg vanochtend op de Amsterdamse beurs na de presentatie van de jaarcijfers. Ronds het middaguur stond het aandeel op 14,40, een winst van 8 procent.