Kamer betreurt glossy 'Gerda'

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren een motie van treurnis ingediend tegen demissionair minister Gerda Verburg (LNV, CDA). Alle partijen, met uitzondering van CDA en ChristenUnie, betreuren de uitgave van de glossy Gerda. De motie heeft geen directe consequenties voor Verburg. Een motie om Verburg op te laten draaien voor de kosten haalde het niet. Het magazine – met coverfoto van Gerda in een stal, in leer en met zweep – kwam deze week uit en wordt in een oplage van 800.000 bijgevoegd bij de bladen Libelle, Margriet en Flair. Kosten: 405.000 euro. Tijdens het debat zei Verburg dat ze de commotie betreurde en beaamde dat het anders had gemoeten. „Het was anders bedoeld en als ik dit had geweten, had ik een andere inschatting gemaakt.” Dat was niet genoeg voor de Kamerleden, exclusief dan haar eigen CDA. „Dure ijdeltuiterij”, zei Marianne Thieme (Partij voor de Dieren). „Krijgen we ook een Jack of een JP”, vroeg Krista van Velzen (SP). (NRC)