Imago

Het is een relatief modern fenomeen: een glossy tijdschrift met de voornaam van een bekende persoonlijkheid als titel. En het fenomeen is betekenisvol omdat het een van de vele symptomen is voor het feit dat het in onze maatschappij steeds meer gaat over beeldvorming dan over inhoud. Wanneer je je blad de Linda noemt, of de Goedele, of de Maarten, of de Bokito, verkoop je geen doorwrochte artikelen, maar een persoonlijk imago.

En deze week verscheen de Gerda, het eerste nummer van een glossy rond de persoonlijkheid van onze demissionaire minister van Landbouw, met fijne stukken over de boeren van 2010, met paard en wagen door het dorp en de rubriek ‘de favoriete natuur van’. Maar het gaat niet om die stukken. Het gaat om het imago, om die stoere naam Gerda, het aansprekende ambt van demissionair minister en vooral om Landbouw, het meest sexy departement van allemaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van treurnis tegen deze nieuwe glossy. Allemaal jaloezie natuurlijk.

In verband met het belang van imago en beeldvorming moest ik ook denken aan Agnes Kant. Voor wie niet meer weet wie zij is: zij was de partijleider van de SP die is afgetreden op de dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was vorige week, een eeuwigheid geleden derhalve. Het was een historisch moment in de Nederlandse politiek. Zij was een ervaren en gedreven politica, die door vriend en vijand werd bewonderd om haar deskundigheid en hartstocht.

Zij trad niet af vanwege een onthulling over haar actieverleden of een andere misstap in het verleden. Haar reputatie was smetteloos. Ze trad zelfs niet primair af vanwege een tegenvallende verkiezingsuitslag. De reden waarom zij terugtrad was haar imago. Ze zei het zelf met zoveel woorden. Er was een beeld van haar als persoon ontstaan. En het ging er niet om of dat beeld terecht was of niet. Het ging niet om de inhoud. Het ging erom dat het beeld bestond en de partij geen goed deed. Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse politiek is iemand afgetreden vanwege haar imago. Ik gun haar een glossy.

Ilja Leonard Pfeijffer

    • Ilja Leonard Pfeijffer