Bisschop Punt: misbruik door 'structureel ernstige fouten'

Bisschop Jos Punt van het bisdom Haarlem erkent dat er iets grondig mis was met het klimaat in katholieke internaten, waardoor paters, broeders en zusters zich konden vergrijpen aan kinderen en jongeren.

In een ‘herderlijke’ brief aan de gelovigen in zijn bisdom, die zondag in alle parochies wordt voorgelezen, schrijft hij: „Wij moeten onderkennen dat er structureel ernstige fouten hebben gezeten in het toenmalige opvoedingssysteem.”

De bisschop: „De grote afstand tussen leraar en leerling, de geringe controle en het verregaand ontbreken van sensibiliteit voor deze gevaren, heeft het mogelijk gemaakt dat een – weliswaar kleine – groep paters, broeders en zusters met een verstoorde seksualiteit, jarenlang toch vele slachtoffers heeft kunnen maken, en kinderen voor het leven heeft getekend.”

Punt vindt dat de aandacht nu eerst naar de slachtoffers moet uitgaan. „In het bijzonder naar degenen van wie het leed nooit door de kerk is gezien en erkend en waarbij de daders al zijn overleden.”

Het aantal meldingen over misbruik door katholieke geestelijken neemt nog toe. Bij het katholieke klachtenbureau Hulp en Recht hebben zich 450 mensen gemeld als slachtoffer.

De meldingen kwamen twee weken geleden op gang, na berichtgeving in NRC Handelsblad en via de Wereldomroep over seksueel misbruik in de jaren 60 en 70 in een jongensinternaat in ’s-Heerenberg.

Afgelopen week is oud-minister Deetman (CDA) gevraagd door de bisschoppenconferentie om de startfase van het onderzoek naar misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk te leiden. Hij zei vanochtend zes tot acht weken nodig te hebben om vragen te formuleren, een tijdschema uit te zetten en deskundigen te vinden.