Ziekenhuis daagt Limburg in geding

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) spant een kort geding aan tegen de provincie Limburg wegens financiële hulp aan andere ziekenhuizen in Zuid-Limburg. Guy Peeters, voorzitter van de raad van bestuur van het azM, vindt dat sprake is van staatssteun.

Het Orbis-zorgconcern (Sittard-Geleen), dat door een kostbaar nieuwe ziekenhuis in problemen raakte, kreeg vorig jaar een financiële garantie van 5 miljoen euro van de provincie. Het Heerlense Atrium Ziekenhuis krijgt waarschijnlijk een achtergestelde lening van 20 miljoen euro om nieuwbouwplannen te kunnen uitvoeren. Deze week deed ook het Laurentiusziekenhuis in Roermond een beroep op de provincie: een bankgarantie of een achtergestelde lening van 10 miljoen zou ook daar nieuwbouwplannen vlot moeten trekken.

Peeters noemt zulke steun oneigenlijk. Volgens hem onderschrijven juristen zijn mening. „De provincie heeft niet eens een taak op dit gebied. Die ligt bij Volksgezondheid. Als er al steun moet komen, dan voor álle verpleeg- en zorginstellingen, zodat er een gelijk speelveld ontstaat.”

Wel vindt de azM-voorzitter dat er wat moet gebeuren in zijn regio: „Zuid-Limburg is de appendix van Nederland. Wil je in dat besloten gebied, met zeshonderdduizend mensen en bevolkingskrimp, de zorg toegankelijk houden, dan zou je af moeten zien van een groot concurrentieverhaal.”

Peeters bepleit overleg met de ziekenhuizen in Sittard-Geleen en Heerlen, maar niet als die eerst financiële steun krijgen. „Algemene zorg kan waarschijnlijk wel op alle drie de plekken overeind worden gehouden. Over de verdeling van specialismen zouden we samen praten. De provincie stimuleert dit soort gesprekken wel, maar pas na het verlenen van steun aan Orbis en het Atrium Ziekenhuis. Dat botst: als ze voor samenwerking is, moet ze niet eerst met maatregelen komen die concurrentiebelemmerend werken.”

De provincie onthoudt zich van commentaar op het geding. Ze wilde vandaag eerst Provinciale Staten informeren over de Zuid-Limburgse ziekenhuizen.