Zie ginds komt de stroomboot

Energie kun je ook op zee opwekken. Aan boord van schepen bijvoorbeeld, die door enorme vliegers worden voortgesleept.

De ideeën om duurzame energie te winnen, worden al maar gekker. Wubbo Ockels stelde in de vorige eeuw de ‘laddermolen’ voor. Stel u voor een roltrap in de lucht, aangedreven door de wind. In dezelfde vergezochte categorie hebben we de KiteGen, waarin vliegers of parasails dynamo’s op de grond draaiende houden, en de Flying Electric Generator. Die laatste doet denken aan een helikopter maar de film wordt achterwaarts afgespeeld: wind brengt de rotor in beweging, zodat aan boord elektriciteit wordt opgewekt.

Dergelijke installaties moeten gaan werken op hoogtes boven de kilometer en profiteren – als ze worden gerealiseerd – van de hoge windsnelheden in die regionen. Die bedragen op 10 km hoogte makkelijk het tienvoudige van de windsnelheid aan de grond. Denk aan honderden kilometers per uur. Volgens schattingen bevatten deze luchtstromen het honderdvoud van de wereldenergiebehoefte. Probleem is die energie betaalbaar en veilig te oogsten. Een van de complicaties is dat de gunstigste luchtstromen telkens ergens anders te vinden zijn.

Plaats in het rijtje buitenissige uitvindingen nu een Koreaans voorstel om schepen te bouwen met onder de bodem turbines, en die voort te trekken met extreem grote parasails. Dit doet denken aan het systeem SkySails, dat wordt uitgebaat door het gelijknamige bedrijf uit Hamburg. Hierbij worden schepen mede door vliegers getrokken, wat een flinke besparing op brandstof oplevert. Het slimme van het Koreaanse plan, van de heren J. Kim en C. Park, is dat schepen de winden kunnen volgen, en dus steeds van de hoogste windsnelheden kunnen profiteren. Bovendien is het met zo’n mobiele oplossing makkelijker gevaren te vermijden voor de luchtvaart en voor dichtbevolkte gebieden. Hun artikel is gepubliceerd in Energy (nr. 35 (2010) 1425–1432). Ze berekenen dat één schip met een vlieger van 600.000 m2 op een hoogte van zo’n anderhalve kilometer een vermogen moet kunnen winnen van 800 megawatt, goed voor een energiecentrale uit de middenmoot.

Dit is niet bepaald bewezen technologie. 600.000 m2 is driekwart kilometer in het vierkant. Dit formaat parasail is nog niet gemaakt, de grootste op de markt is duizend keer kleiner. Verder moet de opgewekte energie worden opgeslagen. De Koreanen stellen voor aan boord waterstof te maken door zeewater te splitsen. Het opbergen van die waterstof is ook geen sinecure.

Maar als dat lukt, kun je zoveel van deze schepen als je maar wilt op de oceanen loslaten en zo een veelvoud van de wereldenergiebehoefte duurzaam opwekken. Daar wachten we dan maar op.

Herbert Blankesteijn

    • Herbert Blankesteijn