Wakkie best betaald bij Ahold

Scheidend bestuurder Peter Wakkie van supermarktconcern Ahold verdiende vorig jaar meer dan bestuursvoorzitter John Rishton. De jurist, die Ahold door de moeilijke tijd na het fraudeschandaal van 2003 loodste, kreeg vorig jaar in totaal ruim 3 miljoen euro. Topman John Rishton kwam uit op een beloning van 2,878 miljoen euro.

Wakkie kreeg in zijn laatste jaar als Ahold-bestuurder bijna 1,3 miljoen euro extra in aandelen uitgekeerd omdat hij daar volgens het bedrijfsreglement bij zijn vertrek recht op heeft. Ahold-bestuurders ontvangen jaarlijks een pakket aandelen, die zij pas na vijf jaar daadwerkelijk in bezit krijgen. Bij vertrek ontvangt een bestuurder de uitkering van toekomstige rechten op prestatiebonussen ineens.

Ahold heeft in 2009 net als het jaar daarvoor de basissalarissen van zijn bestuurders bevroren. De bonussen van de zittende bestuurders, met uitzondering van Wakkie, daalden allemaal ten opzichte van 2008. Door de moeilijke economische omstandigheden bleven omzet en marge van het concern ten opzichte van het voorgaande jaar achter. Dat Ahold desondanks beter presteerde dan concurrenten waarmee het concern zichzelf vergelijkt, compenseerde het bonusverlies voor de bestuurders slechts gedeeltelijk.

In totaal steeg het aan beloningen uitgekeerde bedrag van de concerntop met 27,6 procent tot ruim 11 miljoen euro. Dat kwam grotendeels op het conto van de extra uitkering aan Wakkie, maar ook door de aanstelling van de Amerikaan Larry Benjamin als nieuw bestuurslid.

Rectificaties / gerectificeerd

Correcties & aanvullingen

In het bericht Wakkie best betaald bij Ahold (11 maart, pagina 13) staat dat scheidend bestuurder Peter Wakkie in 2009 ruim 3 miljoen euro ontving. Wakkie ontvangt 1,3 miljoen hiervan echter pas in de komende jaren in de vorm van aandelen Ahold.