Stembiljetten, waar worden die bewaard en hoe lang?

Dinsdag besloot burgemeester Aboutaleb van Rotterdam alsnog zijn gemeenteraad te adviseren over te gaan tot een volledige hertelling van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat al die stembiljetten nog ergens liggen. Maar waar? En hoe lang worden ze eigenlijk bewaard, vraagt Lottie Sluik uit Zaandijk zich af.

De Kieswet schrijft niets voor op dit gebied. Wel heeft de Kiesraad in 2005 alle gemeenten officieel geadviseerd een bewaartermijn van drie maanden in acht te nemen. Hoe en waar de biljetten zolang bewaard moeten worden, laat de kiesraad in het midden. Dat is aan de gemeenten zelf.

De gemeente Den Haag bewaart de stembiljetten bij het gemeentelijke Bureau Verkiezingen. Dat gebeurt net zo lang tot de verkiezingsuitslag onherroepelijk is verklaard. En dat is inmiddels gebeurd.

Den Haag vernietigt de stembiljetten net zoals andere gevoelige documenten: via gesloten bakken gaan de papieren naar een speciaal bedrijf. Die vernietigen de papieren dusdanig dat ze niet meer terug te herkennen zijn, legt een woordvoerder van het Bureau Verkiezingen uit.

In Rotterdam is de uitslag dus nog niet onherroepelijk verklaard. Sterker nog, de commissie tot onderzoek van geloofsbrieven in Rotterdam heeft het advies van burgemeester Aboutaleb tot hertelling overgenomen. Die commissie adviseert de gemeenteraad bij alle verkiezingen om een uitslag wel of niet definitief vast te stellen. Dat doet de commissie nadat zij de ‘rechtmatigheid en het wettelijk verloop’ van de verkiezingen heeft beoordeeld. Zo lang er geen klachten binnenkomen is dit een formaliteit, vertelt een woordvoerder van de commissie.

Maar dat ligt dus dit jaar anders in Rotterdam. Morgenochtend vanaf acht uur zullen alle stemmen tijdens een openbare bijeenkomst worden herteld. Tot die tijd lagen de biljetten veilig achter slot en grendel bij Bureau Verkiezingen.

Joël Broekaert

    • Joël Broekaert