Stembiljet in een beveiligde auto naar Woudestein

Rotterdam hertelt vandaag de stemmen. Waar zijn de stembiljetten in de tussentijd geweest? En tellen vandaag dezelfde mensen als op 3 maart?

Het hertellen van stemmen voor de gemeenteraad, zoals vandaag in Rotterdam gebeurt, is een fenomeen dat terug is van weggeweest. Zes vragen over het hertellen.

1Waarom is het hertellen nodig in Rotterdam?

Diverse mensen en partijen hebben gewezen op onregelmatigheden bij het stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Stadssocioloog Thaddeus Müller getuigt van de aanwezigheid van raadslid Dries Mosch (Leefbaar Rotterdam) in zijn stemlokaal: „Naast de rij staat een man, met zijn armen over elkaar, benen wijd. ‘Ik controleer of hier alles ordelijk verloopt’, zegt hij. Kiezers voelen zich geïntimideerd. Als mensen grappen maken over de aanwezigheid van de man, zegt hij dat hij wordt bedreigd en dat het uit de hand loopt. Een kompaan van hem belt de politie.”

Ook over de rol van de PvdA is geklaagd. Zo maakten de sociaal-democraten op hun website gewag van een ‘volmachtcoördinator’, die regelt dat per volmacht op de PvdA kan worden gestemd.

2Wie heeft besloten tot de hertelling?

Anja Pels, woordvoerder van Publiekszaken Rotterdam: „De klachten van burgers en partijen zijn terechtgekomen bij de Commissie tot Onderzoek van de Geloofsbrieven. Deze instantie heeft besloten tot hertelling.”

3Is de uitslag van de hertelling de definitieve uitslag?

Pels: „De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven adviseert de oude gemeenteraad. De raad beslist dinsdag of de hertelling de definitieve uitslag oplevert. De raad kan besluiten tot een herstemming.”

4Waar zijn de stembiljetten in de tussentijd geweest?

Pels: „Na het tellen van de stemmen op 3 maart zijn de stembiljetten teruggestopt in de stembussen. Die bussen zijn op slot gegaan en opgeslagen in een beveiligde ruimte bij de Waalhaven. Vanochtend zijn deze bussen per beveiligde auto vervoerd naar Woudestein, waar ze opnieuw worden geteld. De envelop met de nieuw vastgestelde uitslag gaat naar het stadhuis op de Coolsingel, waar de uitslag wordt ingevoerd in de computer. De stemmen zelf gaan terug naar de Waalhaven, waar ze nog enige tijd worden bewaard.”

5Wie tellen nu? Dezelfde mensen als op 3 maart?

Pels: „Nee. Vandaag zijn ambtenaren van de gemeente Rotterdam ingeschakeld. Zij bekijken ook de stempassen en de volmachten opnieuw. Het duurt wat langer, doordat zij nog onbekend waren met de procedure. De telling op 3 maart werd uitgevoerd door stembureauleden, versterkt door ambtenaren en vrijwilligers.”

6Is hertelling of herstemming vaker voorgekomen?

Melle Bakker, secretaris-directeur van de Kiesraad: „Hertellingen kwamen geregeld voor in de jaren tachtig. Later was hertelling alleen nog toegestaan bij een ernstig vermoeden dat de stemmen verkeerd waren geteld. Dat kwam niet vaak meer voor, doordat de stemcomputers werden ingevoerd. Herstemming is bij ons weten tot nu toe niet voorgekomen.”

    • Derk Walters