'Schaf bindend studieadvies af'

Hogescholen en universiteiten waarschuwen studenten niet altijd afdoende als ze van de opleiding moeten stoppen met hun studie door het zogeheten ‘bindend studieadvies’, terwijl het wel verplicht is studenten hiervan bijtijds op de hoogte te stellen. Ook schort het in veel gevallen aan de nazorg voor studenten die na zo’n advies met hun studie moeten stoppen. Dat staat in een rapport van de Onderwijsinspectie. Volgens de Landelijke Studenten Vakbond toont dat aan dat het advies door onderwijsinstellingen wordt gebruikt „om studenten gemakkelijk van de opleiding te sturen”. De bond pleit voor afschaffing. (ANP)