Kritiek op regeling voor trage student

Universiteiten en hogescholen zijn niet altijd zorgvuldig bij het verstrekken van een bindend studieadvies aan hun studenten. Dat schrijft de Onderwijsinspectie in een gisteren gepubliceerd rapport.

Studenten die in hun eerste jaar onvoldoende studiepunten halen, kunnen van hun opleiding het bindend advies krijgen hun studie te beëindigen.

Studenten voor wie zo’n advies dreigt, worden niet altijd afdoende gewaarschuwd, concludeert de Onderwijsinspectie. Volgens de onderzochte opleidingen was hiervan sprake in zeven procent van de gevallen. Maar van de studenten met een negatief advies beweert een kwart niet tijdig te zijn gewaarschuwd.

Verder leidt tijdsdruk aan het eind van het eerste jaar soms tot een onbevredigende toekenning en afhandeling van het bindend studieadvies. Studenten die een negatief advies krijgen, worden niet goed begeleid bij het zoeken naar een opleiding die beter aansluit bij hun interesses en vaardigheden. Dat leidt ertoe dat studenten verloren gaan voor het hoger onderwijs.

Dit zijn de belangrijkste kritische kanttekeningen bij de hoofdconclusie van de Onderwijsinspectie dat „het bindend studieadvies stelselbreed in redelijke mate in overeenstemming met de wet” wordt uitgevoerd. De Inspectie concludeert verder dat de over het algemeen gehanteerde norm van om en nabij de veertig studiepunten (tweederde van het aantal punten dat in het eerste jaar te behalen valt) realistisch is.

Studentenbond LSVb reageert met instemming op de door de Onderwijsinspectie geuite kritiek. „Dit rapport laat zien dat het bindend studieadvies voor onderwijsinstellingen vooral een middel is om het rendement omhoog te krijgen. Terwijl het bedoeld was om studenten te helpen bij het vinden van de studie die het best bij hen past. Nu is aangetoond dat studenten niet altijd goed begeleid worden, of zelfs helemaal niet tijdig gewaarschuwd worden, is het onduidelijk of onderwijsinstellingen wel het recht hebben een negatief bindend studie-advies te verstrekken.”

Henno van Horssen, voorzitter van studentenbond ISO, vindt dat het „op deze manier niet verder kan met het bindend studieadvies. De Inspectie staat niet bekend om haar kritische rapporten en dit is een zeer kritisch rapport. Wij gaan er bij universiteiten en hogescholen op aandringen dat ze snel iets doen met de aanbevelingen.”