Kort Europees

Geen jaarrekening meer verplicht voor kleine bedrijven

STRAATSBURG, 11 maart. Lidstaten van de Europese Unie mogen kleine bedrijven voortaan vrijstellen van de plicht om een jaarrekening op te stellen. Dat heeft het Europees Parlement gisteren besloten. Het gaat om bijvoorbeeld bloemenwinkels, bakkers of andere bedrijven die minder dan tien werknemers in dienst hebben en een balanstotaal dat lager is dan een half miljoen euro. Driekwart van de 7,2 miljoen ondernemingen in de Europese Unie valt in deze categorie. (ANP)

Europarlement wil openheid ACTA

Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 11 maart. Het Europees Parlement heeft de Europese Commissie gisteren opgeroepen om meer openheid te geven over de onderhandelingen met tien andere landen over bestrijding van vervalsing en piraterij. De EU onderhandelt al sinds 2007 over een Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Eurocommissaris Karel de Gucht (Handel) liet dinsdag weten dat de Commissie wel meer documenten zou willen vrijgeven, maar dat niet kan doen omdat een aantal onderhandelende landen dat niet wil. Volgens De Gucht blijft het al dan niet afsnijden van internet bij downloaders, het grootste schrikbeeld, een zaak van individuele lidstaten.

Ook EU wil verbod handel blauwvin

MADRID, 11 maart. Na de Verenigde Staten wil ook de Europese Unie dat de handel in blauwvintonijn wordt verboden. Dat maakte EU-voorzitter Spanje gisteren bekend. De EU gaat op de komende Cites-conferentie over bedreigde dieren, die zaterdag begint, aandringen op het verbod. De 27 lidstaten willen wel dat een uitzondering wordt gemaakt voor kleinschalige vangst die niet voor de export bestemd is. Japan is fel tegen een verbod. Dat land consumeert driekwart van de blauwvintonijn die in de wereld wordt gevangen. Volgens de Japanse regering zijn er andere manieren om de soort voor uitsterven te behoeden. (ANP)