ik@nrc.nl

Omdat mijn contract niet is verlengd, meld ik me bij het Werkbedrijf. Wanneer mijn werkcoach hoort dat ik al jaren MS heb, word ik onmiddellijk ontslagen van sollicitatieverplichtingen.

Op zijn advies meld ik me ziek bij het UWV.

Op de vraag: „Sinds wanneer heeft u die MS?” antwoord ik waarheidsgetrouw: „Vanaf 1991.”

Aan de andere kant van de lijn is het even stil. „Sinds vorige week?”

„Nee, sinds 1991”, zeg ik nogmaals.

„Oh. En, verwacht u binnen nu en twee weken weer hersteld te zijn?”

Anja Prakken

    • Anja Prakken