Opinie

    • Paul Luttikhuis

Hoe emissies de wereld over gaan

'Export' van broeikasgassen voor verschillende regio's 'Export' van broeikasgassen voor verschillende regio's

Het is een eenvoudig rekensommetje: in Europa wordt een autofabriek gesloten, de productie wordt verplaatst naar een lagelonenland en de uitstoot van kooldioxide in het Europese land daalt. Als de auto’s daarna worden ingevoerd heeft dat geen gevolgen voor de CO2-balans.

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is er niet minder door geworden. Sterker nog die wordt alleen maar groter want er zijn extra transportkosten door de import van auto’s. Bovendien is de energie die nodig was om de auto te produceren waarschijnlijk minder milieuvriendelijk geproduceerd dan in het land waar de auto uiteindelijk terecht komt.

Volgens een recente studie (samenvatting, persbericht en achtergrond) zouden China’s CO2-emissies 22,5 procent lager uitvallen als de dingen die ze voor de buitenlandse markt produceren niet zouden worden meegerekend. Bijna 8 procent van alle Chinese emissies gaat op aan producten voor de VS.

Ook de Europese Unie, die zich er graag op voorstaat de doelstellingen van het Kyoto-protocol glansrijk te halen, heeft een behoorlijk deel van haar emissies ‘uitbesteed’ door de industriële productie te verplaatsen. De jaarlijkse ‘voetafdruk’ van mensen in rijke landen stijgt al gauw met zo’n 4 ton per persoon als import wordt meegerekend.

Emissies van broeikasgassen in Groot-Brittannië, met en zonder importEmissies van broeikasgassen in Groot-Brittannië, met en zonder import

Volgens dit onderzoek (een door de Britse overheid gevraagd rapport dat - misschien niet onbegrijpelijk - nog niet is gepubliceerd) is bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen in Groot-Brittannië tussen 1992 en 2004 niet gedaald, zoals de overheid zegt maar met 69 megaton gestegen als de emissies voor importproducten wordt meegerekend. Dat komt door een toename van de consumptie. Van de 248 Mt aan extra emissies komt 196 Mt voor rekening van de bestedingen per huishouden, de rest doordat huishoudens kleiner worden en door de bevolkingsaanwas.

Er is maar een conclusie mogelijk: het huidige systeem om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren werkt niet. Op een of andere manier zal de prijs van CO2 gerelateerd moeten worden aan het product: zoals deze conclusie van een rapport (hier de link, bereikbaar na registratie) van de Carbon Trust stelt:

(Uit rapport van de Carbon Trust)(Uit rapport van de Carbon Trust)

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis