Geen bonus bij deeltijd-WW

De regeling voor deeltijd-WW wordt mogelijk opnieuw verlengd. Als extra voorwaarde zou dan wel gelden dat bedrijven die bonussen en loonsverhogingen betalen, niet voor de regeling in aanmerking komen.

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) voert vandaag gesprekken met vertegenwoordigers van de vakbeweging en de werkgeversorganisaties over het aanscherpen van de huidige regeling. Het stoorde de vakbonden dat bij chipmachinemaker ASML vorig jaar alweer bonussen werden uitbetaald, terwijl het bedrijf tegelijkertijd van de regeling voor deeltijd-WW gebruik maakte.

Ook minister Donner vindt bonussen en loonsverhogingen niet gepast als bedrijven steun vragen van de overheid omdat ze door de crisis worden getroffen. Een gematigde loonontwikkeling is volgens hem belangrijk voor behoud van werkgelegenheid. Vakbond FNV Bondgenoten, waar eerder fel werd gereageerd op de bonussen bij ASML, noemt het „een nobel streven van de minister” om geen deeltijd-WW te verstekken aan bedrijven die bonussen uitdelen, maar vindt dat reguliere loonsverhogingen binnen de cao’s wel moeten kunnen.

De regeling voor deeltijd-WW loopt formeel per 1 april af. De Tweede Kamer heeft de minister echter gevraagd om te onderzoeken of de regeling langer kan worden voortgezet. Er is naar verwachting nog een aanzienlijk bedrag over van het beschikbare budget van 950 miljoen euro. Ook verkeert Nederland nog in grote economische moeilijkheden als gevolg van de recessie. De werkloosheid stijgt en bedrijven investeren nauwelijks.

Werkgevers- en werknemersorganisaties drongen al eerder bij de minister aan op verlenging van de deeltijd-WW na 1 april. Bedrijven kunnen op deze manier personeel tijdelijk korter laten werken. Morgen wordt een eventuele verlenging van de regeling in de ministerraad besproken.