Crediteuren Dubai World moeten behoedzaam te werk gaan

De crediteuren van Dubai World staan voor pijnlijke keuzes. Het conglomeraat staat op het punt een voorstel te doen voor de sanering van 26 miljard dollar (19 miljard euro) aan schulden. Maar als de crediteuren zich tegen de overeenkomst verzetten, zal het proces in onbekend vaarwater verzeild raken.

Het plan zal naar verwachting de grotendeels onverzekerde schulden van ongeveer 20 miljard dollar bij 97 banken dekken. Het zal ook 4 miljard dollar omvatten, die indirect verschuldigd zijn aan Abu Dhabi, nadat dit emiraat er in december mee instemde om een obligatie van Dubai World te herfinancieren. Nog eens 2 miljard dollar is verdeeld tussen twee groepen obligatiehouders van vastgoeddochter Nakheel.

Crediteuren hopen nog steeds dat Dubai World in zijn geheel zal worden gered door Abu Dhabi, dat nog eens 6 miljard dollar extra steun heeft toegezegd. Maar Abu Dhabi heeft ook aangegeven dat de hulp was bedoeld om het werkkapitaal aan te vullen, zolang Dubai World bezig was een eigen oplossing te vinden.

Als een complete reddingsoperatie achterwege blijft, willen internationale crediteuren dat de regering van Dubai wordt behandeld als een achtergestelde crediteur, aldus een ingewijde. Ze willen ook kunnen kiezen tussen een terugbetaling van de volledige nominale waarde van hun leningen na verloop van tijd, en een contante terugbetaling ineens met korting.

Zonder een nieuwe kapitaalinjectie is moeilijk in te zien hoe Dubai World dit laatste zou moeten bewerkstelligen. Het is waar dat crediteuren een verkoop bij opbod kunnen eisen van bezittingen als havenbeheerder DP World of zakenbank Istithmar. Maar het antwoord van Dubai World zou dan waarschijnlijk de aanvraag van uitstel van betaling zijn.

Een grote faillissementsprocedure zou nieuw zijn voor Dubai. De zojuist ingevoerde regels lijken het voor een rechtbank mogelijk te maken er een herstructurering doorheen te drukken, met de goedkeuring van tweederde van slechts één klasse obligatiehouders. Een buiten de rechter om bereikte overeenkomst vergt daarentegen de instemming van alle banken en 75 procent van de obligatiehouders.

Het is onduidelijk hoeveel klassen van obligatiehouders er precies zijn, maar een gerechtelijke procedure kan in theorie in het nadeel zijn van internationale crediteuren. De regering van Dubai is de grootste geldschieter van Dubai World, en volgens kredietbeoordelaar Moody’s hebben lokale kredietverstrekkers recht op 15 miljard dollar. Het zou heel goed kunnen dat zij alles wat Dubai World voorstelt ondersteunen.

Uiteraard zal Dubai niet opnieuw een groot conflict willen. Maar internationale crediteuren zullen heel goed moeten afwegen wat hen wordt aangeboden voordat ze het gevecht aangaan.

Una Galani

    • Una Galani